महात्मा गाँधी के उपनाम


 महात्मा गाँधी के उपनाम 


🎖महात्मा - रविन्द्रनाथ टैगोर 

🎖राष्ट्रपिता - सुभाषचंद्र बोस 

🎖बापू - जवाहर लाल नेहरू 

🎖वन मैन बाऊन्ड्री फोर्स - माउन्ट बेन्टन

🎖मिकी माऊस - इंग्लेंड के छात्रो द्वारा  हाड़

🎖 मांस का पुतला - अल्बर्ट आइन्सटीन 

🎖देशद्रोही फ़किर - विंस्टन सर्चिल 

🎖अर्द्धनग्न फ़किर - फ्रेंक मौरिस 

🎖जादूगर - शेख मुजिर उर रहमान

🎖मलन्ग बाबा - उतरी पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र के लोगो द्वारा

🎖राजनैतिक बच्चा - एनी बिसेंट

No comments:

Post a Comment